Przysłowie

Od św. Agnieszki już posprzątaj z drzew liszki, a jeśli mróz tęgi, szczep gonty i dęgi; radź o drzewie, o stodole, nawozy też wywóź w pole.

Zobacz też

 • Lista przysłów z wyrazem święty
 • Lista przysłów z wyrazem Agnieszka
 • Lista przysłów z wyrazem drzewo
 • Lista przysłów z wyrazem liszka
 • Lista przysłów z wyrazem mróz
 • Lista przysłów z wyrazem tęgi
 • Lista przysłów z wyrazem szczepić
 • Lista przysłów z wyrazem gont
 • Lista przysłów z wyrazem dęg
 • Lista przysłów z wyrazem radzić
 • Lista przysłów z wyrazem drzewo
 • Lista przysłów z wyrazem stodoła
 • Lista przysłów z wyrazem nawóz
 • Lista przysłów z wyrazem wywieźć
 • Lista przysłów z wyrazem pole