Przysłowie

Od św. Anki zimne poranki.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Anna
  • Lista przysłów z wyrazem zimny
  • Lista przysłów z wyrazem poranek